Τα προϊόντα μας

Καπάκι Κυψέλης(Λευκή)

0

Καπάκι Κυψέλης(Λευκή). Δικής μας κατασκευής με λαμαρίνα λευκή (κόντρα πλακέ, ξύλο και μόνωση).

Καπάκι Κυψέλης (Γαλβάνιζε)

0

Καπάκι Κυψέλης Δικής μας κατασκευής με λαμαρίνα γαλβάνιζε (κόντρα πλακέ, ξύλο και μόνωση).

Κινητή Βάση Ξύλινη ενισχυμένη με σήτα (μικρή είσοδος)

0

Κινητή Βάση Ξύλινη Ενισχυμένη με Σίτα (μικρή είσοδος). Δικής μας κατασκευής.

Κυψέλη 5 Πλαισίων διώροφη

0

Κυψέλη 5 Πλαισίων διώροφη. Δικής μας Κατασκευής από Ξύλο Ελάτου.

Κυψέλη Μονή Κινητή Βάση Πλήρης

0

Κυψέλη Μονή Κινητή Βάση Πλήρης με Ξύλο ή Κόντρα Πλακέ. Δικής μας κατασκευής από ξύλο ελάτου. Η κυψέλη περιλαμβάνει ένα πάτωμα, κινητή βάση ξύλινη (κόντρα πλακέ), 10 πλαίσια, καπάκι κυψέλης και πορτάκι ξύλινο (μικρή είσοδος).

Κυψέλη Μονή Σταθερή Βάση Πλήρης

0

Κυψέλη Μονή Σταθερή Βάση Πλήρης. Είναι δικής μας κατασκευής από ξύλο ελάτου. Περιλαμβάνει εμβρυοθάλαμο (κυψέλη με σταθερή βάση),10 Πλαίσια, καπάκι κυψέλης και ξύλινο πορτάκι.

1